Fado

ANDRZEJ STASIUK
Jezik
slovenski jezik
e-knjige slovenskih in tujih avtorjev v slovenščini
zvočnice (zvočne knjige) slovenskih in tujih avtorjev slovenščini
branke (kratke knjižne predstavitve)
Opis in podrobnosti
Format
E knjiga
Datum izdaje
2022-03-11
Založnik
Cankarjeva založba - založništvo d.o.o.
Izvirni naslov
Stasiuk: Fado

Značilne potopisne pripovedi pogosto nagrajevanega poljskega pisatelja in dramatika Andrzeja Stasiuka, v katerih so prostor, čas, pokrajina in potovanje izhodišče za lirični opis, metafizični srh in melanholični pletež spomina in domišljije.